Dag 8 -Psykiatri og behandling i 2016

Hvordan velger vi å behandle de iblant oss som er schizofrene, bi – polare, de som har ADHD de som har  spiseforstyrelser, angst, tvangs tanker eller personlighets forstyrrelser ? Hvilke muligheter har vi for behandling i dag ?

drugs.PNG

I dag brukes det veldig mye medisiner/kjemikalier i psykiatrien. Mye, mye mer en hva kroppen egentlig tåler. Medisiner kan brukes i en periode som til en bro. “To bridge” – på engelsk. Å broe inn i bedre spor – eller skal jeg si ord. For å bro inn i bedre ord or bedre/mer balansert sinne tilstand. Medisiner er en midlertidig løsning som ikke kan vedvare over lang tid – da får en mye skader i organer i kroppen og tidligere død. Dette med ord er essensielt. Dimensjonale forandringer i sinn, værende og kropp : ord. For å gå denne forandring og skifte i møte, så kreves det, at en har såpas innsikt og har såpas mye frihet (!!)  fra innsiden og det fysiske at en kan fri gjøre seg fra gamle “vonde” ord til nye helbredendes ord. Her har du terapi formen som selv tilgivelse som er rett og slett en genial oppskrift på selv kommunikasjon, selv hjelp og egen terapi. Ved hjelp av å skrive, (pen & papir) kan en  tolke sitt eget sinn og tilgi seg selv i detalj for blant annet minner og traumer. Fortid og nåtid. Det jeg sier er at en kan sette seg selv på nye spor/ord ved å ha en såpas dyp og grundig innsyn i selvet og hvem en er, til at en kan rett og slett velge ord å leve de ordene. Jeg kunne til dømes velge ordet: Vennlig. Et fint og trygt ord som er støttendes og godt. Min belønning er da: fint, trygt, støtte og godt – ettersom det en min erfaring og definisjon av ordet. – Dette er mind – fullness for viderekomne. Og jobbe med ord og leve og om definere ord som seg selv/terapi. Dersom du forstår at en kan meditere og ha mindfulness, ved å jobbe, ta oppvasken, spasere, og gjøre ting så er du muligens klar for levendes ord (?) Det er rett og slett bare å velge et ord og se hvordan en står i forholde til dette ordet. Skriv det på papir og  studer i selv i ærlighet med å skrive og definere dette ordet for selvet.

 

 

Jeg vil gjerne dra frem 3 ulike institutioner, som skiller seg fra det gamle tilbud og bo former som kan styrker individet og som styrker helsen, helhetlig til den enkelte.

 

I dag har vi flere ulike muligheter til nye terapiformer og steder som tildømes:

Familjevårdsstiftelsen i fra Göteborg, skapt av Carina Håkonsen. Et genialt konsept som går ut på å plassere individer hjemme hos folk og på garder hos folk. Da blir naturen og dyr (!!) og familie tilværelsen terapi. Dette er et eksempel som krever videre studier, innsikt og forståelse.

Et annet eksempel er Soteria hus stiftelsen. Soteria hus går i bunn og grunn ut på å ha et hus – som et slags bofellesskap. Og drive terapi i det huset, i felleskap og gjøre ting i lag som fremmer helsen og helheten. Matlanging, lek, maling, husvask, massasje, sang, musikk, sport, turer å gjøre ting i lag – borte fra de store institusjoner, med fokus på felleskap og terapi former uten den kunstige kjemi.

Et tredje eksempel er Camphill stiftelsen. Jeg bruker Hogganvik Landsby (hvor jeg bor) som eksempel. Her bor vi i forskjellige hus på et større tun. Det drives økologisk gardsbruk og hus hald etter holistiske  prinsipper som blant annet likeverd. Her bor en i lag og har arbeide på garden og deltar hver dag i det som foregår. Sunn kost og mosjon ved arbeide står høyt i fokus. Kunst og kultur arbeider er også sentralt. Jobbe fysisk med dyr som kyr, sau, høner og griser, så vell som med gitar, sang,  pensel, hammer & spiker og matlaging.

Disse tre behandlings former skiller seg ut, fordi de til en mye større grad handler om samarbeid, helbredelse og kommunikasjon. Her blir kvaliteter lagt vekt på og funnet/vunnet, og det gode, helt tilbake til det fysiske hos den enkelte er i fokus.

DSC_0440.JPG

 

Vi kan godt peke på en annen detalj, ved moderne psykiatri. Så godt som alle debatter jeg har hatt med pasienter ved og om psykriatiske sjukehus – føler en større eller mindre grad av forakt for leger og legeviten ved sykehus. Det er også noe vi må ta med i regnestykket. For eksempel det faktum at de fleste pasienter har en mager trygd mens legene sitte på million lønn. Bare det enkle regnestykket der er nok til å ta mote fra en. Det er ingenting som tilsier at legen er mer verd (!!) en han med ADHD. Personen med ADHD har kanskje også lenger utdannelse en legen. Det koster like mye for den med ADHD å leve som han med Dr. tittel. Her er det grobunn for mye frustrasjon på grunn av ulikheter/system. Det er også ytterst få leger og helse personell  som tar opp dette til debatt – og det i seg selv er høyst betenkelig.

Psykiatri må være et sted for de som ikke kan verdsette livet. Helt essensielt i livet er penger… likt for alle på vår planet.

 

Jeg og sunnfornuft vil bort fra lange korridorer med låste dører og sterile miljø, med kjemisk medisinering. Vi har alle løsningene. Vi har den rette tiden i dag til å skape nye miljø for behandling.

Alle eksempler på tilstander og symptomer kan i dag behandle uten overdrevet tvang og kjemi. Desentraliserte og så naturlige som mulig behandlings steder er løsningen. Familjevårdsstiftelsen, Soteria hus og Camphill. Jeg vil anbefale å grundig undersøke disse bo, terapi og leve former. Da de er den større og bredere løsningen på “problemet”.

 

Jeg vil gjerne peile tilbake til det innledendes spor. Eller skal jeg si ord. Jeg sier ord. Jeg har gått prosess, ved å være multippel avhengig, stemme hører, konstant angst, paranoia og mindreverd følelse. Jeg har kjent sinne, aggression or smerte. Mye smerte. Jeg har levd som schizofren. Jeg har gått i litt over 4 år med selv tilgivelse, selv kommunikasjon, egen terapi, selv hjelp pen og papir/pc. Jeg har fremdeles med meg min schizofreni –  men jeg lever den ikke på samme måte som før. den får ikke slik plass. Jeg kan si med hånden på hjerte at å tilgi meg selv har den største kraft. Det er den største hemmelighet av Bibelen blant annet – å tilgi seg selv. Det frigjør fastlåste energier og gjør det lettere å puste/leve.

I dag er jeg mye, mye mer oppegåendes og beregnelig en noen gang før. Jeg er ansvarlig, våken,  deltar i jobb, holder fast ved klokke klar ærlighet og sunn fornuft. Jeg vil gjerne delta og jeg bry meg!  Jeg legger ikke skjul på at å forandre psykiatrien er min livs oppgave.

Jeg fortseter å bruke meg som eksempel. I dag har jeg en slik frihet at jeg kan regelrett velge ord å leve. Jeg kan velge ordet vennlig (siden det kom opp her) eller jeg kan leve “stabil”, eller “rolig”, “behersket”, “komfortabel”, “våken” eller andre gode ord. Jeg endrer ikke på ordet – men jeg endrer meg selv. Derfor er ord så magiske. Jeg tilgir for energier jeg relaterer til ordene og omdefinerer det dersom det er nødvendig.

Det er ord som helbreder, eller vår relasjon til ordene. Vi er bygget opp av ord og det gjelder å av – lære “unlearn” det som har ført oss til denne posisjon av lidelse og energier avhengighet. Ved å tilgi  selvet – setter vi oss selv fri og kan etter en stund leve ord helt nakent og enkelt og endre oss selv og slik endre verden.

 

Vi trenger de gamle terapi former. Vi trenger maling, strikking, sying, dans, sang og så videre. Ut av dette så er selv kommunikasjon helt essensiell. Vi kan velge våres ord og vi kan skrive ut oss selv, med pen og papir. Å tilgi oss selv er den største skatt vi har. Jeg vil anbefale å undersøke i dybden de tre behandlings former jeg har nevnt her: Camphill stiftelse, Soteria Hus, og Familjevårdsstiftelsen av Göteborg.

 

For dypere innsikt i levendes ord sjekk ut:  SOUL

Dersom du vil debattere eller på andre måte kontakte meg :

tormodhg@gmail.com

Tormod Hvidsten Gjedrem,

Hogganvik Landsby

flower-recovery

 

Takk

Advertisements

Day 6 – a schizophrenics journey to life

 

 

How is it to grow up schizophrenic ? Is society doing enough to help people with addictions ? Please listen to my story – from being born schizophrenic.

Check out the links & have a nice day !

Healing homes: www.youtube.com/watch?v=JV4NTEp8S2Q

Open dialog : www.youtube.com/watch?v=HDVhZHJagfQ

My blog : tormodhvgj.wordpress.com/

My second blog: theendofpsychiatry.wordpress.com/

Yo listen : eqafe.com/

The platform of all the fun: desteni.org/

Walk the talk: desteniiprocess.com/

Lets walk the easy first: lite.desteniiprocess.com/

Video on how money is created :www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

The program: livingincome.me/

Documentary: warnomore.wordpress.com/education/

Day 5 – I have schizophrenia

I have schizophrenia. I was born with it. It is a serious illness of mind. My mind is wired different that other peoples mind. It is like I have these hooks on me, hooks to my mind. That force me to stay in mind. Like several hooks or a lock. Like a system within the system of mind. It is like hooks forcing me to stay in mind and in consciousness.

New-Findings-on-People-with-Schizophrenia

These hooks are the manifestation of my emotional personality poles. One more time. These hooks are the lower part (emotional) of my polarity constructed (needles) personalities. My different personality poles are isolated, like with bi – polarity, design, dismantled, and are then bent to work like hooks to my mind.

The emotional charge of several personalities (about 6 of them, but it varies) are left as hooks to my mind. These hooks are providing me with voices. They are after all still personalities, or leftovers of personalities. These lower parts of personalities is then bent like into a hook or a question marks. The lower (emotional) part of the personality is bent, curves into a hook. This is all programmed from before birth.

It can be very disturbing voices – that I have to investigate. It is like my voices is my first clue to find the personality and to find the memory behind it. Find the trauma that is making the voices. Then I forgive the energies within the memory/trauma, and I forgive the people involved, and I commit myself to live the change.

I follow the tread of : hearing the voice/thought, finding the personality, finding the moment in time (memory/trauma) indentifying the components and energies, and then forgiving it all step by step until it is done, and there is no more voices/energies/thoughts.

It is a long process and a lot of work. But I know that it will be worth it in the long run.

I would recommend to investigate this interview from eqafe.com, on schizophrenia to understand more about the illness. I recommend to learn self forgiveness it is the very fine tool in life.

The interview:

https://eqafe.com/p/interview-request-schizophrenia

faceyoureonwn

Self – Forgiveness:

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to think I am lucky to have discovered this mind design of emotional hooks, from listening to the portal on eqafe.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to think that these hooks are particular to the schizophrenia mind.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to think that I have discovered something crucial about life and psychology by discovering from eqafe.com that one is born with schizophrenia.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear to talk about my mind and it’s components since the voices are so bad/emotional.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to think I envy A since she is able to make fun of emotions and to be able to place it into a humorous play and to forgive it and laugh at old sorrow/emotions/trauma.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to envy A for how she have walked a process and removed voices, and how she stands as support to herself and others in life.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear to confront doctors and academia on this discoveries of mind construct of schizophrenia.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear my schizophrenia and doing so diving into emotion and friction within me and ending up needing drugs to ease the friction/voices from my mind construct of hooks with my mind.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to think I am exceptional and different/special since I have this awareness of my illness and that this gives me advance in life to be aware of this and to know my illness.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself for giving into the feeling of superiority thinking I am king of schizo – land or thinking I am better or more advanced that other people with schizophrenia, where I fail to realize the common sense, to help, share and talk, communicate with other being within this (schizophrenia/psychosis) relations to make the life of the schizophrenia more easy and to stand as a support to help people in their lives.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to find myself living and projecting out schizophrenia (word) and trying to create attention around schizophrenia and on mental illness simply from projecting out at others how I would like attention to mental illness.

flower-recovery

Self corrections:

When and as I see myself standing within a projection and start to project out this word (schizophrenia) and doing so to create attention to this illness. I stop myself, I slow myself down and I breathe. I realize that it is no god to project things it will only make my world more noisy and disturbed. I realize that I will have to take responsibility for my earlier projections. I realize that when I project I am being irresponsible. I realize that when I would like to have attention about schizophrenia I should write and communicate like this here. I commit myself to write, talk and share about schizophrenia. I commit myself to be that person that is helping others to see what this illness is. And to guide people to the best solutions. I commit myself to stop the voices in my head by forgiving it and it origins. I commit myself to talk about my discovery of schizophrenia to all people that I think can have interest within it. I commit myself to change psychiatry into recovery/holism.

Investigate: desteni.org

Thank you.

Day 4 – What is schizophrenia ?

Schizophrenia is essentially when personalities of your mind / consciousness starts embodying itself into behaviour all at the same time, so you have for example 2 / 3 different personalities trying to ‘live themselves out’ in the body at the same time causing much inner conflict. Whereas with most people in this world, the personality systems of their mind / consciousness are more ‘controlled’ in the sense that one personality at a time will activate that they will then embody and then live out dependent on where they are / with who they are. – Sunette Spies

Se more at :http://forum.desteni.org/viewtopic.php?f=36&t=7489

Day 2 – Examples and solutions

Day 2 – Examples and solutions. So, we are ending psychiatry. I have made it my life chore to do this. To hack into all of psychiatry and psychology. From the patient perspective, from the doctor to the drug companies perspective, to the governing rules of a society, system and mind, and all of existence. I do this for the best of all and for the common sense, from what I have learned from my own experience, from being a former patient, an activist, and solutions that I find today. It is possible to solve all this, without the old state driven hospitals, long waiting and massive drug usage. It is possible and I will here prove that.

Here are some examples of people seeking help, and what we can do to help, in a future perspective.

So what happens if a person goes to the doctor and complains about voices in the head, or suicidal thoughts ? Depression or complains about eating disorders or any other, typical mental illness ? Then what if we have no psychiatry?

This person in front of you is suicidal. What do you do ?

What would be recommended, and the very best therapy, by the very tip top experts/activists of psychiatry today, is to create a safe heaven. Like the “Soteria House” model. To place this person, that is suicidal and that have lots of emotional problems, in a home. Perhaps to use drugs for a limited time. To bridge this person into safety and comfort. A safe house and environment, that is looked after from personnel. The person must be offered this place and safe heaven, to live and to recover. A bed, a room, daily routines, and interacting with others, talking with therapist, cognitive challenges like painting, drama, writing/reading and also physical activities body awareness programs like yoga, meditation, massages, to make sleep and physical better. Healthy ecological and clean food to be served through the day. Participating in the food making and daily chores. Recovery.

Now let’s say this is a person that have been confronted with a safe home, offering did not go voluntary? Say that this person is having a sever psychosis at home. The person is threatening to hurt other as well as self. Well, than that is a crime and a threat, and must be death with from within laws of imprisonment. So then the person have a option. Either accept the Soteria house offering, through participation, or to go to jail. Here is another clue. Prisons must be much more flexible with offering solutions, or should I say the judge/laws system, must be more flexible. In a gentle and considerate way. Today, 600 males are raped in prisons in USA, every day. This system is not acceptable. There must be offered a much larger degree of flexibility for the inmates. Therapy and cognitive challenges and physical therapy. Writing, reading lesson etc. Flexibility with serving ones time in community homes like Soteria houses. Look beyond bars. Schooling and therapies must come through. Yoga and meditation are keys. Body awareness. Responsibility.

Let’s take one more perspective. This person that is ill, is not improving. There was one or several traumatic happening in this persons childhood. This person was raped when child. He or she is living in constant anxiety and lots of pain and suffering. There are no signs of improvement or recovery, what so ever, and suicide is all what the person can think of. Trauma – true me. Because the illness have been manifested for such a long time and is so severe, that, if, this person wishes it – death could be a option, that someone must then be allowed to die. The good death. Euthanasia is a solution to extreme suffering. To force people to stay alive and go through a life in pain and suffering is exactly that, forcing people to live in pain and suffering, and that is simply torture.

I am convinced that given time, we can find therapies to all sickness. But this will take time. And I trust that people must be able to decide self, ultimately, whether to live or die.

Letts bring in one more episode. This person living in a Soteria house, for some time, is going into a psychosis, and wants to cut self on a glass. What do we do ? We would need to be at least two persons or more to calm down the person acting in possession. Physical prevention. This person is trying to wrestle you, to get to cut self. What do we do?

We talk to the person, we hold the person, we tell him/her common sense and love. We comfort the person by stroking her or him over the head/back. We sit with the person (laying in bed) until he or she is calm or sleeping. In emergencies that there is no calm in sight, we can use drugs, but it may not be needed. Physical touching and genuine care can do miracles, but it is today not allowed in psychiatry. This laws must change. We need to get physical and show genuine love and care to persons that are struggling. The person gets calm and fall asleep after having be stroked on back/head for 1-2 hours. Drama is over.

So if we look closed at this picture. There are solution to all perspectives. The first two solutions is to place the person in a safe home. Soteria house model. Be flexible with jailing and change the law to actually cure and change the inmate to see; what is best for all, and so that he or she can be ready back into society, responsible, after jail time. To actually give therapy and prepare the individual for society with the best schooling possible. To work consistently with therapy and activities. Maybe it is also a solution that the founding of the Soteria house could be done from the individual that is staying there, in the home, from their living wages, their living income. That must be provided from starts, a means tested income, for all. To eventually get to the roots of illness. Money and greed. The people working at the Soteria house, either professionals, doctors or peers, would be nice to have all different, working on shift so that there is people looking after 24/7. The Soteria house inn itself could be provided and sponsored by the local society, for the best health of all.

With the second solution where a person is violent acting out onto others, this might be done in psychosis/illness. So the prison system must be much more flexible with providing solutions, to inmates. With flexible I mean that this person could maybe be moved from this prison to a Soteria house after some months. Let’s say the person where per scripted some drugs while in prison. This was done to calmed the patient down. To step out of psychosis. A clear alternative here is yoga and meditation. And physical work – outs and massages. These are clear alternatives to drugs. It is within the understanding that drugs and only for severe, and I do mean severe mental illness and psychosis/possession. Today you get drugs per scripted if you fart. The system is horrible designed this way. And it needs a super fix, solution. The End of Psychiatry. So the first two point boils down to this one solution. Community run shelters like Soteria houses. And also Fountain houses and other places to meet, share a coffee and talk, listen to music, learn to bake, play pool, sing karaoke. etc. Live life. Strengthen social and intellectual roots.

The last solution, is euthanasia, is only if it during a certain extent of time is clear that; this person only wants to die. From all the pain and suffering. There are no signs of recovery. Then let it be so. If there is no signs of recovery at all. Then euthanasia is a solution.

This means that we can have several houses, safe houses, based on the Soteria model. Medication mainly as bridging for a limited time. Focus on; Yoga, meditation, gym, swimming and work outs. Routines and recovery. Cognitive challenges. And also – Euthanasia – as a choice for the chronically ill, inn pain, that have no recovery.

Here I have now, within this text proved how we can change the system within and to say: “Till here no further” to the old state driven mental hospitals. This is changes that we would like to see. These are changes that are what is best for all. No more swing door patients. No more hospital raping or belts. Enough with the abuse. Lets end psychiatry.