Dag 9 – Det Schizofrene Barn

fa35fb85-7cd8-46a8-9e66-1aa0398017e2

meg selv som barn

Jeg er født schizofren. Det har jeg studeret meg frem til. Dersom det betyr at jeg faller inn under autisme begrepet så gjør ikke det meg så mye, men det er interessant. Jeg har levd med min schizofreni i 38 år. Jeg kjenner min schizofreni som ingen andre. Jeg har i 5 år gått prosess med den beste medisin som finnes: selv tilgivelse – hvor  det er ytterst interessant å se og oppleve den effekt det har å si: selv tilgivelse til meg selv og oppleve den helbredelse som da skjer, når jeg kommuniserer med meg selv på denne måte.

Når jeg gikk på barne skole, så skulle det gå mange år til, før noen så at jeg var schizofren. Ikke før jeg var 25 år ble det oppdaget på et sykehus. Da hadde allerede mye skade skjedd.  Jeg har i dag den innsikt og oversikt over mitt liv slik at jeg kan se tilbake når jeg var et lite barn. Jeg kan med tydelighet se hva som var vondt og vanskelig for meg da og hva som kunne hjulpet meg, når jeg var som schizofren som 7,8,9, 10… åring.

En ting jeg er helt sikker på er at det meste ved vanlig norsk skole måtte bli endret. Og da mener jeg slike ordninger som at foreldre og voksne må jobbe for å overleve – få lønn. Det er en ordning vi kan bevege oss bort i fra med tiden som kommer. Vi får etter hvert så mye automatisering og roboter langs hele linja slik at det blir mer plass til fritid og familie og selvet. Et slikt fundament som penger er i endring og vi trenger et nytt typisk system for å dele penger slik at alle har plenty. Det er ikke så mye å diskutere. Alle mennesker trenger plenty for å leve et verdig liv. Da må vi skape et samfunn som er så godt og trygt slik at ingen trenger å gjøre seg avhengig av hasj, porno, depresjon, alkohol, shopping, spise forstyrelser og så videre….

Det må vi huske på å presisere fordi vi trenger ikke mer jobb… vi trenger mer fritid og mer ærlighet og et bredere innsyn i oss selv. Vi trenger desperat selv innsikt og forstå dybde og bredde av oss selv og våre sinn. Alle trenger vi det. Kanskje mest av alt for fred og forsoning i den ganske verden.

Når det er sagt så har jeg lyst å gå tilbake til skolen min, i de øyeblikk hvor jeg slet, og hva jeg ville gjøre annerledes. Hvordan min skole burde se ut…

Som schizofrent barn skule jeg like å lære hele ord fra begynnelsen. Ikke begynn med å lære barnet å skrive 4 sider med bokstaven A. Det er sterilt og unaturlig. Usunn og dårlig læring. Begynn med hele ord fra dag en. Det er det jeg vet med sikkerhet fra meg selv og min innsikt i meg, at hele ord er så mye,  mye mer verdifullt en enkle bokstaver.

Vi kan vokse mye i de riktige ord. Jeg skulle lært meg å omfavne ord som til dømes:  balanse, stabilitet, trygghet, integritet, pålitelig, modig, tillitsfull, ærlig, organisert, strukturert, fargerik, omtenksom, kjærlig, intim…. liker ikke du også  disse ord ?

14611046_957312091079800_1463613162266900190_n

tegning

Dersom jeg som 8, 9, 10 åring kunne komme til min skole dag å vite hvilket ord vi skulle jobbe med neste dag… det ville være fint. Å skrive ordene, bruke det i setninger og bli til ordet med meg selv, å ta på meg ordet – å leve ordet.

En annen sak  er at jeg skulle ha utviklet et selv hjelps verktøy, det vil si selv tilgivelse. Til å hjelpe meg selv ut av floker og energier, sinne, frustrasjon, redsel, depresjon og psykologi.

En 8, 9, 10, 11, 12 åring som er født eller oppvokst med schizofreni eller til dømes ad/hd, eller med asbergers syndrom,  trenger ordentlig selv hjelp. Til å mestre selvet – når en er alene og i krise. Til å handtere seg selv. Å hjelpe seg selv i verden når det butter i mot. Selv tilgivelse trenger å bli et daglig verktøy liksom automatik og roboter kommer mer og mer. Det er et genuint verktøy med uante muligheter.

Jeg skulle være forstått med bruk, tale og skriving av selv tilgivelse for å unngå å ende opp deprimert og fortvilet, sinna eller i angst og uro, over saker og ting i min verden når jeg blir 13, 14… og eldre.

Dette er 2 saker som jeg ser som viktig å endre med skole dagen. Spesielt for den som er 7 år og schizofren. Men i grunn for alle mennesker. Vi trenger alle selv innsikt og kunne mestre oss selv.  Selv tilgivelse , er den beste medisin.

Også mer kreative fag er viktige som tegning, maling, dans, og teater.

Matematikk er også viktig, men på en litt annen måte en hva som er tilfele  i dag. Vi må av – lære det gamle.  Det som vi har sett og opplevd i aviser og på tv og  på utsiden må diskuteres. Vi må kunne forstå sinnet våres mye mer og lære oss en dypere respekt også utenfor sinnet, og dyrke det som er kreativt og basert på livs glede.

Når jeg lærte matematikk på skolen så hadde vi bilder av epler, og appelsiner og hvordan legge til og trekke i fra. Det var enkelt og fornuftig satt opp og vist på en snill måte  hvordan regnestykket blir til. Når jeg så på verden utenfor skoleboken, da la jeg merke ved, (som 7 or 8 åring) at penge verden og bank og finans var ikke så enkelt og fornuftig som en skulle tro ut i fra mattebøkene. Mattebøkene fortalte ikke sannhet. De speilet ikke virkeligheten. Mattebøkene var snille og enkle. Verden der ute med banken og penger, var vanskelig og vond. Den verden på utsiden var ikke lik den på innsiden. Bank og finans verden var basert på en gigantisk svindel skulle jeg forstå lenge etter å ha gitt opp skole.

Min skole og lekse tid var spesielt hard og fylt av snør og tårer, nettopp fordi den penge virkelighet (mattematikk) i verden og i fra bankene, var ikke lik den jeg ble lært på skolen. På skolen var det en snill og enkel realitet. Ting var rolige og balanserte i skole bøkene. I virkeligheten var det koruption, krig, svindel, lidelse og  spekulasjon som styrte pengene. Mattebøkene fortalte ikke sannheten. Ergo mattebøkene fortalte løgn. Dette er en sak som jeg ser tydelig i fra min skole gang akkurat dette poeng med å ikke fortelle sannheten, eller realiteten. Det som var resultatet av den matematikk jeg lærte i våres skolebøker var jo at ego vokste. Egen interessen be dyrket og ego og grådighet vant frem i det stille i alle klasserom. Slik det er i dag med mer og mer korrupsjon, mest av alt selv -korrupsjon. Slik at min skole gang som lite barn var et helvete, fordi våre skole bøker fortalte ikke snev av sannhet.  Så mitt liv skulle bli vanskelig. Jeg klandrer ingen. Det er ikke vits i å henge ut folk, folk  var programerte til å undervise og lære i fra seg, slik de gjorde. Merk deg at jeg bruker ordet programert.

skjermbilde.png

https://tormodhvgj.wordpress.com/

Fag som astronomi, planeter, univers og stjernetegn, å  avmystifisere det åndelige, gjøre det praktisk og funksjonelt trenger vi også. Vi må huske på å gjøre det spirituelle/mystiske handfast og praktisk. Vi har i dag alle svar,  hvordan vi havnet her,  dette er også et fag som det delte meninger om. Om vi har en skaper eller om vi har utviklet oss.  Jeg vet og har funnet ut min sannhet. At vi har både skaper  og en utvikling og evolusjon. Begge deler kommer med. Vi må se bak teppet, og åpne dørene for tema som reinkarnasjon, og eksistensielle spørsmål på en ny måte.

Vi kan ikke skape en bedre i morgen ved å holde på de samme tanke mønster som før.

Vi må se forbi sinnet og lære oss å respektere livet på orddentlig.

Vi burde ha en dypere forståelse av hva der i praksis betyr å ha tanker og lyder/stemmer i hode. Dette er tross alt det som har brakt oss hit. Gjerne det mange kaller for “Gud” en autoritet, eller det åndelige. Fortjene vi ikke å vite den funne historien bak tanken ? Opprinnelsen av tanken som autoritet ?

Kort sagt trenger vi dybde innsikt, vi trenger selv hjelps verktøy og  nye måter å “tenke” på.  Vi trenger friske nye ord hver dag til å stadig lære noe. Vi trenger å avlære det som var og omfavne oss selv.

Mine fag, på en timeplan kunne sett slik ut:

– Morgen meditasjon – pusteøvelser – lys/lyd terapi

– Vi lever ord, et nytt ord hver dag samt noen mer faste ord.

– Vi ser på selv hjelp og selv tilgivelse som verktøy

– Vi leker med tall, mattematikk, organisering og struktur.

– Dans og teater

– Tegning og fargelære

– Snekring og sløyd

En slik timeplan er det som ville være best for meg. Uendelig mye bedre en hva jeg fikk for 30 år siden. En slik timeplan er også mulig å skape, dersom vi alle er med for å skape fred med oss selv.

Vi vet alle at i dag så trenger vi fornyelse. Det vi feiler å se er at det er oss selv i våre egne sinn som trenger fornyelse. Vi må endre oss selv – så går resten av seg selv.  Vi trenger fred og selvhjelp verktøy. Essensielt for fred er selvet og selv tilgivesle. For at alle skal kunne respektere sin nabo så begynner det med selvet.

Er du med ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s