Dag 8 -Psykiatri og behandling i 2016

Hvordan velger vi å behandle de iblant oss som er schizofrene, bi – polare, de som har ADHD de som har  spiseforstyrelser, angst, tvangs tanker eller personlighets forstyrrelser ? Hvilke muligheter har vi for behandling i dag ?

drugs.PNG

I dag brukes det veldig mye medisiner/kjemikalier i psykiatrien. Mye, mye mer en hva kroppen egentlig tåler. Medisiner kan brukes i en periode som til en bro. “To bridge” – på engelsk. Å broe inn i bedre spor – eller skal jeg si ord. For å bro inn i bedre ord or bedre/mer balansert sinne tilstand. Medisiner er en midlertidig løsning som ikke kan vedvare over lang tid – da får en mye skader i organer i kroppen og tidligere død. Dette med ord er essensielt. Dimensjonale forandringer i sinn, værende og kropp : ord. For å gå denne forandring og skifte i møte, så kreves det, at en har såpas innsikt og har såpas mye frihet (!!)  fra innsiden og det fysiske at en kan fri gjøre seg fra gamle “vonde” ord til nye helbredendes ord. Her har du terapi formen som selv tilgivelse som er rett og slett en genial oppskrift på selv kommunikasjon, selv hjelp og egen terapi. Ved hjelp av å skrive, (pen & papir) kan en  tolke sitt eget sinn og tilgi seg selv i detalj for blant annet minner og traumer. Fortid og nåtid. Det jeg sier er at en kan sette seg selv på nye spor/ord ved å ha en såpas dyp og grundig innsyn i selvet og hvem en er, til at en kan rett og slett velge ord å leve de ordene. Jeg kunne til dømes velge ordet: Vennlig. Et fint og trygt ord som er støttendes og godt. Min belønning er da: fint, trygt, støtte og godt – ettersom det en min erfaring og definisjon av ordet. – Dette er mind – fullness for viderekomne. Og jobbe med ord og leve og om definere ord som seg selv/terapi. Dersom du forstår at en kan meditere og ha mindfulness, ved å jobbe, ta oppvasken, spasere, og gjøre ting så er du muligens klar for levendes ord (?) Det er rett og slett bare å velge et ord og se hvordan en står i forholde til dette ordet. Skriv det på papir og  studer i selv i ærlighet med å skrive og definere dette ordet for selvet.

 

 

Jeg vil gjerne dra frem 3 ulike institutioner, som skiller seg fra det gamle tilbud og bo former som kan styrker individet og som styrker helsen, helhetlig til den enkelte.

 

I dag har vi flere ulike muligheter til nye terapiformer og steder som tildømes:

Familjevårdsstiftelsen i fra Göteborg, skapt av Carina Håkonsen. Et genialt konsept som går ut på å plassere individer hjemme hos folk og på garder hos folk. Da blir naturen og dyr (!!) og familie tilværelsen terapi. Dette er et eksempel som krever videre studier, innsikt og forståelse.

Et annet eksempel er Soteria hus stiftelsen. Soteria hus går i bunn og grunn ut på å ha et hus – som et slags bofellesskap. Og drive terapi i det huset, i felleskap og gjøre ting i lag som fremmer helsen og helheten. Matlanging, lek, maling, husvask, massasje, sang, musikk, sport, turer å gjøre ting i lag – borte fra de store institusjoner, med fokus på felleskap og terapi former uten den kunstige kjemi.

Et tredje eksempel er Camphill stiftelsen. Jeg bruker Hogganvik Landsby (hvor jeg bor) som eksempel. Her bor vi i forskjellige hus på et større tun. Det drives økologisk gardsbruk og hus hald etter holistiske  prinsipper som blant annet likeverd. Her bor en i lag og har arbeide på garden og deltar hver dag i det som foregår. Sunn kost og mosjon ved arbeide står høyt i fokus. Kunst og kultur arbeider er også sentralt. Jobbe fysisk med dyr som kyr, sau, høner og griser, så vell som med gitar, sang,  pensel, hammer & spiker og matlaging.

Disse tre behandlings former skiller seg ut, fordi de til en mye større grad handler om samarbeid, helbredelse og kommunikasjon. Her blir kvaliteter lagt vekt på og funnet/vunnet, og det gode, helt tilbake til det fysiske hos den enkelte er i fokus.

DSC_0440.JPG

 

Vi kan godt peke på en annen detalj, ved moderne psykiatri. Så godt som alle debatter jeg har hatt med pasienter ved og om psykriatiske sjukehus – føler en større eller mindre grad av forakt for leger og legeviten ved sykehus. Det er også noe vi må ta med i regnestykket. For eksempel det faktum at de fleste pasienter har en mager trygd mens legene sitte på million lønn. Bare det enkle regnestykket der er nok til å ta mote fra en. Det er ingenting som tilsier at legen er mer verd (!!) en han med ADHD. Personen med ADHD har kanskje også lenger utdannelse en legen. Det koster like mye for den med ADHD å leve som han med Dr. tittel. Her er det grobunn for mye frustrasjon på grunn av ulikheter/system. Det er også ytterst få leger og helse personell  som tar opp dette til debatt – og det i seg selv er høyst betenkelig.

Psykiatri må være et sted for de som ikke kan verdsette livet. Helt essensielt i livet er penger… likt for alle på vår planet.

 

Jeg og sunnfornuft vil bort fra lange korridorer med låste dører og sterile miljø, med kjemisk medisinering. Vi har alle løsningene. Vi har den rette tiden i dag til å skape nye miljø for behandling.

Alle eksempler på tilstander og symptomer kan i dag behandle uten overdrevet tvang og kjemi. Desentraliserte og så naturlige som mulig behandlings steder er løsningen. Familjevårdsstiftelsen, Soteria hus og Camphill. Jeg vil anbefale å grundig undersøke disse bo, terapi og leve former. Da de er den større og bredere løsningen på “problemet”.

 

Jeg vil gjerne peile tilbake til det innledendes spor. Eller skal jeg si ord. Jeg sier ord. Jeg har gått prosess, ved å være multippel avhengig, stemme hører, konstant angst, paranoia og mindreverd følelse. Jeg har kjent sinne, aggression or smerte. Mye smerte. Jeg har levd som schizofren. Jeg har gått i litt over 4 år med selv tilgivelse, selv kommunikasjon, egen terapi, selv hjelp pen og papir/pc. Jeg har fremdeles med meg min schizofreni –  men jeg lever den ikke på samme måte som før. den får ikke slik plass. Jeg kan si med hånden på hjerte at å tilgi meg selv har den største kraft. Det er den største hemmelighet av Bibelen blant annet – å tilgi seg selv. Det frigjør fastlåste energier og gjør det lettere å puste/leve.

I dag er jeg mye, mye mer oppegåendes og beregnelig en noen gang før. Jeg er ansvarlig, våken,  deltar i jobb, holder fast ved klokke klar ærlighet og sunn fornuft. Jeg vil gjerne delta og jeg bry meg!  Jeg legger ikke skjul på at å forandre psykiatrien er min livs oppgave.

Jeg fortseter å bruke meg som eksempel. I dag har jeg en slik frihet at jeg kan regelrett velge ord å leve. Jeg kan velge ordet vennlig (siden det kom opp her) eller jeg kan leve “stabil”, eller “rolig”, “behersket”, “komfortabel”, “våken” eller andre gode ord. Jeg endrer ikke på ordet – men jeg endrer meg selv. Derfor er ord så magiske. Jeg tilgir for energier jeg relaterer til ordene og omdefinerer det dersom det er nødvendig.

Det er ord som helbreder, eller vår relasjon til ordene. Vi er bygget opp av ord og det gjelder å av – lære “unlearn” det som har ført oss til denne posisjon av lidelse og energier avhengighet. Ved å tilgi  selvet – setter vi oss selv fri og kan etter en stund leve ord helt nakent og enkelt og endre oss selv og slik endre verden.

 

Vi trenger de gamle terapi former. Vi trenger maling, strikking, sying, dans, sang og så videre. Ut av dette så er selv kommunikasjon helt essensiell. Vi kan velge våres ord og vi kan skrive ut oss selv, med pen og papir. Å tilgi oss selv er den største skatt vi har. Jeg vil anbefale å undersøke i dybden de tre behandlings former jeg har nevnt her: Camphill stiftelse, Soteria Hus, og Familjevårdsstiftelsen av Göteborg.

 

For dypere innsikt i levendes ord sjekk ut:  SOUL

Dersom du vil debattere eller på andre måte kontakte meg :

tormodhg@gmail.com

Tormod Hvidsten Gjedrem,

Hogganvik Landsby

flower-recovery

 

Takk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s